PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA verstrekt. ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • – Uw voor- en achternaam
  • – Uw adresgegevens
  • – Uw telefoonnummer
  • – Uw e-mailadres
  • – Uw IP-adres

WAAROM ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA GEGEVENS NODIG HEEFT

ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA GEGEVENS BEWAART

ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA heeft hier geen invloed op. ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA heeft Google geen toestemming gegeven om via ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA. ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA op via op de website bekende methoden.